fleche_cote_droit

BRUKERBETINGELSER


LYRECO har åpnet websiden for å sørge for personlig informasjon til brukerne. Innholdet, som helhet eller deler av det, må ikke brukes til kommersielle formål uten skriftlig tillatelse.

Alle bilder, figurer, animasjoner, loger, merkenavn, all grafikk og tekst som er vist på denne websiden er beskyttet av ”French Intellectual Property Regulations”, og tilhører LYRECO. Derfor er all nedlastning, reproduksjon, presentasjon, tilpassing, oversettelse, endring, enten helt eller delvis, eller overføring til en annen webside eller til et annet medium (papir, digital support, film osv.) uten skriftlig godkjenning fra LYRECO strengt forbudt og betraktes som et lovbrudd.

LYRECO forbeholder seg retten til å rettsforfølge personer som urettmessig benytter websiden.

Opprettelsen av hypertekstlinker til websiden LYRECO må godkjennes skriftlig av LYRECO.

Vennligst kontakt oss for all informasjon.

For informasjon om websiden og dens innhold, vennligst kontakt LYRECO.

Du har rett til å se, endre og slette informasjon som omhandler deg (paragraf 39 og påfølgende paragrafer i den franske Databeskyttelsesloven). For å gjøre dette skal du kontakte oss.